„… v bezpečí budete bydlet…“

„… v bezpečí budete bydlet …“

 • Přísloví 1,33: „Kdo mě však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla.“ (B21
 • „Ale kdo mě poslouchá, bude přebývat v bezpečí, bude bezstarostný, beze strachu ze zla.“ (ČSP)
 • „Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.“(ČEP)

Ú:- Pokoj Boží skrze víru v Pána Ježíše Krista naplňuje vaše srdce.

a- Moji milí, sestry, bratři, přátelé, děti i příležitostní hosté na www  stránkách Sboru Církve adventistů sedmého dne Karviná.

 • Dosud jsme neměli v plánu vysílat bohoslužby z našeho společenství.
  • Člověk míní, ale Pán Bůh nás vede k tomu, abychom změnili názor na vysílání v reakci na vzniklou situaci.
   • Změnit názor není hanba, když najdeme lepší… 😊
 • Vypadá to tak, že ve stavu nouze k sobě mají lidé blíž, i když jsou si třeba kvůli rouškám trochu dál… J. Vlastně, rouškám navzdory, se srdce dokáží přiblížit i k lidem, které bychom jinak možná neoslovili…
 • Mám rád svou neteř žijící v Itálii, ale běžně jsme si vyměnili tak 2 e-maily za rok. Teď se podstatně častěji navzájem modlíme za naše rodiny a povzbuzujeme se nejen ve víře, ale i v přístupu k prevenci…
 • Ještě jedno mám potřebu říct na úvod:
  • Obdivuji nasazení lidí v Integrovaném Záchranném Systému. Jsem za ně, za vás, P. Bohu vděčný. On je dárcem soucitu a obětavosti, které projevujete v posledním měsíci.
  • Jsem hrdý na Český a Moravský národ, jak se opět dokázal semknout ve vzájemné pomoci. Věřím, že se jedná o tisíce, většinou, žen , které vytrvale šijí roušky, a ani neví pro koho. Prostě, padni komu padni, hlavně když pomohou, budou chránit a zachraňovat… Děkuji.

b- V týdnu mi kamarád Otta (z vězení), poslal k povzbuzení biblický text. Každé ráno mu sice posílám kratičké zamyšlení jako Ranní modlitbu z vězení, ale jeho text bez komentáře byl výmluvný.

 • Chci se s vámi o něj podělit.
 • Přísloví 1,33: „Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.“(ČEP)
 • Čeho jste si v textu všimli na prvním místě? Co vás nejvíc potěšilo? Co zaujalo? O čem z textu byste nejvíc a hned mluvili?

1. BUDE BYDLET V BEZPEČÍ!

a- Řekněte mi, kde na zemi, mezi živými lidmi, dnes vládne skutečné bezpečí?

 • Tam, kde už nemoc prošla? Či snad tam, kde se ještě neobjevila?
 • Nebo si někdo může myslet, že bohatí jsou díky penězům v bezpečí?
  • Každodenní zprávy nás ujišťují, že jak bohatí, tak i vrcholní politici nemají jistotu, že si ta potvůrka vir nenajde cestu do jejich tělesné schránky…
   • Právě proto zaslíbení: „V bezpečí bude bydlet“ je zprávou, která nepřichází na adresy podle výše na různých bankovních kontech.
   • Šalamoun tato slova nevyslovil pro svou širokou královskou rodinu…
   • Patřila každému, kdo jim byl ochotný naslouchat.
   • Zkusme to i my dnes:
 • Přísloví 1,33: „Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.“(ČEP)

b- Druhé zaslíbení není o nic menší…

2. BUDE ŽÍT KLIDNĚ!

a- Jak si představujete žít klidně?

 • Pro mě je to pokoj, ticho, příjemná teplota, správná vlhkost vzduchu a hlavně lidé, se kterými je mi stále dobře. Tak mi zní toto zaslíbení.
 • Nevím, jak tuto hodnotu máte v sobě natavenou právě vy, ale jsem přesvědčený, že její dokonalé prožívání teprve očekáváte.
  • Žijete v klidu, nebo je to jen váš sen, přání a očekávání?
  • Je právě klidný život tím, co vyjadřujete v modlitbě, když vyslovíte Ježíšova slova: Přijď Tvé království…?
 • Princ Monackého království určitě hledá klid, když u něj diagnostikovali tu malou mršku… Jeho království totiž kvalitou ani kvantitou nesplňuje prosbu: Přijď Tvé království… A já mu uzdravení i ten klid přeji také…

b- Věřím, že je čas nechat krásné Boží zaslíbení rozechvět naše srdce i ústa:

 • Přísloví 1,33: „Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.“(ČEP)

c- Třetí zaslíbení zní skoro jako fantazie.

3. BEZ STRACHU Z NĚČEHO ZLÉHO!

a- Je to vůbec možné, aby člověk neměl strach z něčeho zlého?

 • Od početí se setkáváme se zlem, byť prvních devět měsíců, když jde vše dobře, jsme od něj izolováni láskyplnou maminkou…
  • Ale pak, když nás na svět pozve „přitažlivost zemská“, jsme ve zle až po uši. Vlastně až nad uši. Už s prvním nádechem vdechujeme zlo okolního nepřátelského světa. Je to ovzduší strachu rodičů, abychom byli krásní, inteligentní, úspěšní, nebo alespoň zdraví. Atmosféra strachu by se dala krájet po dlouhé roky…

b- Zlo je naším okolím, a žel, ani naše nitro se mu neubrání…

 • Právě proto je Boží zaslíbení zapsané králem Šalomounem tak důležité.
  • Duch sv. nás ujišťuje: Je možné nemít strach ze zlého okolo nás i v nás.
   • Jednak proto, že okolo nás i v nás je i dobro. Ne v rovnováze! Nemá smysl o tu rovnováhu bojovat. Zlo do života a vesmíru nepatří!!!
   • Ale také proto, že je zde někdo, kdo chce lidi ze zla úplně vysvobodit.

c- Je zde ale otázka: Jak se to stane, abych bydlel v bezpečí, žil klidně a neměl strach z ničeho zlého?

 • Šalomoun tuto podmínku vložil hned na začátek zaslíbeni:
 •  Přísloví 1,33: „Ale kdo poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.“(ČEP)

4. ALE KDO MĚ POSLOUCHÁ, BUDE…

a- Jako lidé máme rádi dobré zprávy. Možná i proto, že už desítky let nás např. TV noviny krmí většinou jen smutnými a drsnými zprávami…

 • Máme rádi dobré zprávy, ale bez podmínek. Podmínky nechceme. Chceme dobro a hned! Instantně, kdykoliv si na ně vzpomeneme, ale zásadně bez jakýchkoliv podmínek, které by po nás něco požadovaly …

b- Dobrý Bůh si ale podmínku položil. Jen jednu, a nutno říct, že nezbytnou.

 • Poslouchat Boha! Jedna jediná podmínka.
  • Dobrý Bůh zná cestu ze zla k dobru.
   • Pro člověka tato cesta vede přes poslušnost Pána Boha.
 • Ale P. Bůh, jak svým životem ukázal PJK, není diktátor a despota. Nechce vynucenou a slepou poslušnost.
  • Zkrátka, kdo Ho chce poslouchat, potřebuje mu nejdřív naslouchat, aby se spolu seznámili.
  • Člověk k poslušnosti, která vychází z důvěry, potřebuje vědět, co od Pána Boha může čekat.
   • Jsem přesvědčený, že když se s Pánem Ježíšem Kristem seznámíme, budeme opravdu mile překvapeni, jaký P. Bůh je. A tečka.

Závěr: Přejeme si, aby virus, který přišel jako nezvaný host, byl brzy poražený.

 • Přejeme si, aby vláda vydávala jen ta dobrá a účinná opatření.
  • Mnozí jsou ochotní jí radit, co by bylo nejlepší…
 • Ale obávám se, že až tento zápas skončí a lidé přestanou na COVID 19  umírat, rychle zapomenou, jak blízko byli smrti.
  • Zapomenou, že v té době byli ochotni jak naslouchat, tak poslouchat, aby si zachránili holý život.

a- Ale P. Bůh nás dnes povzbuzuje, že je zde nejen holý, ale i oblečený život.

 • Život oblečený do věčnosti. Život v trvalém bezpečí, klidu a bez strachu.
 • Život, jaký umí dát jen On – milující Pán Bůh Ježíš Kristus.
 • Jsme ochotni naslouchat Jeho hlasu, když k nám chce mluvit při čtení stránek Bible, kde se nám osobně představuje?

c- Jeho nabídka platí i dnes. PJK nabízí zdarma roušku, která chrání pro spasení, tzn. pro věčný život.

 • A řekněte, kdo z vás to má? A kdo to může mít? Díky Bohu každý! 

Amen