Miluj bližního svého jako sám sebe!


Mt 19, 19; 22,39; Mr 12,31; Lk 10,27;
Lev 19,18.+34;

Mt 19,19: „…cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.“
Mt 22,39: „Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.´“ Mr 12,31.-32: „Druhé pak je toto:Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího přikázání nad tato dvě není.“ 32 I řekl mu ten zákoník: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho; 33 a milovati jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary.““
Lk 10,27: „On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí´ amiluj svého bližního jako sám sebe´.““
Leviticus 19,18.+34: „Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. 34 Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Ú:- Pokoj a radost vám všem z milosti Pána Ježíše Krista.
a- Teď se pohybuji, no a vy si sedíte, v postní době před Velikonocemi.

 • Pro dnešní postní a před Velikonoční duchovní prožitek jsem dostal námět na téma: „Miluj bližního svého, jako sám sebe!“ Mt 22,39;
  b- Není zde, doufám, člověka, který by tato slova neslyšel. Ale ono slyšet něco je jedna věc, chápat druhá, přijmout třetí a prožívat čtvrtá…
 • Na druhou stranu si myslím, že zde není člověka, který by s prožíváním paragrafu tohoto znění neměl problém. Nebo se snad mýlím???
  o Byl a je pro vás tento Boží příkaz v pohodě?
 • Jsem hříšník, což vás určitě nepřekvapuje, a teď se před vámi tak trochu odkopu, protože opět řeknu svou životně důležitou, zlomovou zkušenost.
   Po absolvování VUT FT v Gottwaldově jsem začal pracovat jako technolog v RZ Dobříš, závod Třebíč pro výrobě usní. Mým nadřízeným byl ředitel a komunista. To druhé hlavně. A kvůli mé víře se mě snažil dusit. No, snažil se mi stát na krku.
   V provozu pracoval podobně starý kluk, též křesťan. I on se cítil být ponižován. Ten mi kdysi vyprávěl, co by s ředitelem Standou dělal. Pracoval s velkými koželužskými sudy o průměru cca 3,5 m. Představoval si: „Hodil bych ho do sudu.“ To by nebyl problém. Šéf byl miniaturní postavy, přes psa neviděl autobus. A jako silný dvoj-kuřák (míval běžně zapálené dvě cigarety) vážil asi jako průměrný sedmák.
   A Pavel, můj křesťanský kamarád pokračoval: „Pustil bych na něho ledovou vodu, pak horkou, přitopil bych párou, přihodil louh sodný, pak bych přilil kyselinu sírovou a točil a točil a… No a nakonec bych ho vypustil do kanálu…“
   Do určité fáze jsem s ním souzněl. A v tom mi to došlo: „A to si říkám křesťan?“ Doma jsem o tom v klidu mluvil se P. Bohem. A na závěr jsem vyslovil prosbu: „Pane, prosím, dej mi k němu, k mému nepříteli a přece bližnímu, lásku…“ A ON mi ji dal! Začalo mi ho být líto… To byl dar Boží lásky k mému dosavadnímu nepříteli…
 • Proč jsem musel prosit o lásku? Protože jsem ji k šéfovi v sobě neměl!!!
  o A PJK po mě i tobě chce, abychom milovali dokonce i svého bližního!?!
 1. MILUJ! Dá se láska přikázat? Je člověk schopný milovat? Kdy?…
   Lev 19,18+34: „Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.“
  a- P. Bůh přikazuje lásku, protože sám lidi miluje bezpodmínečnou láskou. Ví, co od nás chce. Jen to, co do nás od Adama sám investuje. Miluje své nepřátele.
 • Ví, že bez něj nejsme schopni milovat opravdovou a čistou láskou.
   Líbí se mi, že podle textu je Hospodin zárukou naší lásky k bližním: „Budeš milovat svého bližního… Já jsem Hospodin.“ Co řekne, platí. Zni to dokonce jako zaslíbení!
  o Protože Hospodin je náš Tvůrce a Vykupitel, my můžeme milovat. Bez něj jsme jen egoističtí sobci.
   Nelíbí se vám to pojmenování, že? Tak se ozvete! Ani mě se nelíbí. Jako křesťané přece nejsme nějací egoističtí sobci! Že ne! Že ne?
   Malý test: Představte si: Hostitel přinesl na stůl právě to, co máte ze všeho nejraděj. Hledáte ten nejmenší kousek, nebo vaše oči tiše sledují, jak ten největší kus putuje v rukách obsluhy k vašemu sousedovi – manželce či nepříteli?
   V lékárně mají poslední respirátor. Jsi na řadě. Za tebou je maminka s dítětem v náruči… Necháš ho s úsměvem té mamince? Nebo si před všemi odůvodníš, že jsi v právu, protože jsi na řadě? (Hloupý příklad.) Ne, ty ho mamince necháš, protože sis do lékárny přišel pro Šaratici nebo živočišné uhlí. A roušek už máš doma ostatně dost… Nebo jak to bude? Koupíš ještě ten poslední respirátor???
  b- Ne! Protože ty víš o svém spasení v PJK. Uvědomíš si to, zastydíš se, že jsi sousedovi svůj oblíbený zákusek nepřál a s úsměvem mu popřeješ dobrou chuť.
 • Proč? Protože v tobě pracuje Bůh Duch sv.
  o Proto můžeš milovat bližního, který před Tebou vykoupil poslední chleba.
   On překonává egoismus a sobectví pokorou a přejícností – tedy svou láskou.
 • Právě proto mi Hospodin muže přikázat, abych miloval bližního nepřítele!
 1. Miluj svého BLIŽNÍHO! A kdo je můj bližní?
   Lev 19,34: „Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“
  a- Jaká postava se vybaví křesťanům, když uslyší otázku: „A kdo je můj bližní?“ Bude to Samařan. „Host“ dlouhodobě žijící na území, které kdysi patřilo Izraeli…
 • Nebyl to Žid, byl to cizinec, který znal Tóru. Byl to imigrant, který se úplně nepřizpůsobil… Jen částečně…
   Dokážete si dnes představit toho bližního, ze kterého měl přepadený Žid strach, ale který mu přes všechny zlé zkušenosti a očekávání pomohl???
  b- Minulý týden jsem četl výstižnou glosu kolegy O. Svobody: My a oni
   A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.“ (Sk 10‚34.-35;)
   Žijeme ve společnosti, která ráda dělí lidi na „nás“ a „je“, případně na „naše“ a „cizí“. „Naši“ mluví stejným jazykem, mají stejnou barvu kůže, vidí podobně světové dění nebo třeba volili stejnou stranu jako já.
   Pokud jsme věřící, potom „naši“ jsou ti, s nimiž se shodneme na věrouce… Pokud někteří lidé tyto požadavky nesplňují, pak už jsou to ti „cizí“, jacísi „oni“. A ti jsou vždy podezřelí, problematičtí, které vidíme jako hrozbu pro nás samotné, pro svět či pro církev. Samozřejmě že ti „jiní“ někdy skutečně mohou být nebezpeční, ale asi to neplatí automaticky.
   S černobílým viděním ale zápasila i prvotní církev. Setkání s lidmi, kteří byli „jiní“, jim bralo jistotu a vzbuzovalo obavy. Ke Kristu se teď hlásili nejen Židé, ale i lidé, kteří pocházeli z jiné kultury. Bylo proto obtížné připustit si, že by i „oni“ byli stejnými Božími dětmi jako „my“.
   Proto Pán Bůh trpělivě svou církev učil, že je sice správné odmítnout vše, co by bylo hříšné a bezbožné, ale přesto můžeme milovat i ty, kteří jsou o tolik jiní než my. Protože tak to dělá i On.
   Pane Bože, není pro mě snadné mít rád lidi, kteří jsou jiní. Chci se ale učit vidět je tak, jak je vidíš Ty.
  c- Žijeme v době, kdy je třeba své srdce, svou mysl i svou vůli intenzivně učit, kdo je můj bližní. Bez toho se nepohneme vpřed.
 1. Miluj svého bližního JAKO sůl! Ne, JAKO SÁM SEBE! Je možné milovat sám sebe a přitom nebýt sobec a egoista? Existuje zdravá sebeláska?
   Od mala jsem byl vychováván, že si mám dávat pozor na pochvalu, abych nebyl pyšný a moc si o sobě nemyslel, protože vysoké sebevědomí je zlé!
  a- Dnes už vím, že je tomu jinak.
 • Každý člověk potřebuje pochvalu, a ne jednu. Všichni žijeme a rozvíjíme se právě na základě povzbuzování přes chválení a ocenění.
 • A už také vím, že není vysoké a nízké sebevědomí, ale zdravé a nezdravé!!!
  b- Proč mohu mít lásku k sobě?
   J 3,16: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
 • Proč mohu, mám a popravdě i musím mít lásku k sobě?
  o Protože Pán nebe a země mě považuje za hodného lásky. Ne za zásluhy! Ale proto, a jen proto, že jsem milované Boží dítě!!!
   A řekněte mi, co by mohlo být víc?
   Zlatý míč? Gagarinův pohár? Oskar? Zlatý slavík? Pozvání do Lán, nebo do Kramářovy vily, či snad do Bruselu nebo Bílého domu? Gatesovi miliardy? Sousedovo nové auto? Kamarádčin facelift?
   Být Boží milované dítě. A řekněte mi, kdo z vás to má? Každý…
  c- PJK, ten, který přišel ze slávy Království v nebesích, narodil se v chlévě, třicet let žil v rodině tesaře, tvrdě pracoval v dílně a místo královského trůnu se nechal korunovat na potupném římském kříži na Golgotě, právě on ti dává ten největší důvod ke zdravé sebelásce. Můžeme milovat bližní! Přejme jim totéž, co sami sobě, tj. spasení z milosti skrze víru a věčnou radost v Jeho království.
  Závěr: Na závěr ještě jedno tvrzení, jedna otázka a jedna nabídka.
  a- Tvrzení: Jen díky PJK je možné milovat bližní jako sama sebe!
  b- Otázka: Jak se to může stát? Odpověď je v signalizované nabídce.
  c- Nabídka: Protože dnešní text byl poprvé napsán hebrejsky, můžeme ho číst zprava doleva, tedy pozpátku:
   Miluj sám sebe a stejně svého bližního.
 • Přijmi, že jsi Bohem milované dítě a potom tvá láska k bližnímu bude stát na skutečné Boží lásce.
  K tomu nám dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý.
  Amen