DESÁTKY

Česká spořitelna, a.s., Karviná, č. ú. 1721530399/0800 

VS: 10

Do poznámky napsat své Jméno