7. 9. 2022 Od admin

CHLAPI SOBĚ 2022

Muži bratři ☺,
dovolte, abych vás po delší covidové odmlce znovu pozval na tradiční setkání mužů s názvem
„Chlapi sobě“. Tentokrát se s pozváním obracím na všechny muže Česko-Slovenské unie
CASD. S vedením ASR jsme se totiž dohodli, že se při pořádání konference mužů budeme
vždy jednou za dva roky střídat. Letos se tedy sejdeme v Čechách, a to 7.–9. října 2022,
v českých velehorách zvaných Krkonoše, nad obcí Rokytnice nad Jizerou, v hotelu Hájenka
na hoře Rezek.
Naším hostem bude vedoucí katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity
Karlovy a kazatel Církve bratrské, prof. Pavel Hošek. Je autorem řady publikací, z nichž
nejvíce mne jako Foglarovce zaujala kniha s názvem „Evangelium podle Foglara“. Jako teolog
a religionista se dlouhodobě zabývá fenoménem Foglar. Zajímá jej, jak tento muž ovlivnil
několik generací chlapů a čím jim pomohl dozrát v muže.
Ke svým přednáškám autor napsal: Jak se z malého chlapce stává dospělý muž? Jakým
způsobem si mládenec osvojuje životní zkušenosti a rozvíjí své vlohy? Jak dochází k zázračné
proměně dítěte v dospělého člověka? A co se děje s dítětem, kterým každý z nás kdysi byl,
když dosáhneme dospělosti? Tyto a podobné otázky si kladli významní vychovatelé
a spisovatelé Jaroslav Foglar a Ernest T. Seton. Jejich pedagogické a literární dílo nabízí
mnoho cenných podnětů k promýšlení celoživotní cesty k duchovní zralosti, která je úkolem
každého muže.
V noci ze soboty na neděli nám koncertem poslouží skupina SRO z Frýdlantu, která během
pátku a soboty bude také doprovázet naše společné zpívání. V neděli pak rozděleni
do výkonnostních skupin vyrazíme na krkonošské hřebeny obdivovat krásy babího léta.
Čeká nás hezké ubytování v příjemném prostředí a chutné jídlo v podání výborných kuchařek
Dáši Kvintusové a Věry Jonczyové. (V případě příznivého počasí se v sobotu večer můžeme
dohodnout na opékání buřtů.)
Víkendový program začne v pátek v 19:00 hod. večeří a vyvrcholí nedělním obědem. Cena
za ubytování a stravu je 1500,- Kč. Přihlášky k vyplnění najdete na www.ceskesdruzeni.cz
(organizace, oddělení ČS, ASR, oddíl Chlapi sobě) nebo zde. Vyplňte je nejpozději do pátku

  1. září. Přihlášeným pak dodáme podrobný program akce a přesný popis cesty. V případě
    potřeby vám rád pomohu při koordinaci autodopravy.
    Moc se na vás těším.
    Váš Radek Jonczy
    739 345 670