Třikrát díky – Třikrát díkyMoji milí,
 
jsem Pánu Bohu vděčný za sobotní bohoslužbu prožitou se svými
sestrami, bratry, přáteli a také dětmi opět v naší modlitebně.
Bylo mi s vámi všemi v Boží přítomnosti hodně krásně. 
Těším se na další příležitost a také ty,
které jsem na bohoslužbě prozatím nepotkal.
 
Bůh vám žehnej. 
 
Honza sen.,
pastor pro …