Ze zápisu jednání VS

Výbor sboru zahájen v 18.00 hod.

Zamyšlení: br.J. Fürst – Matouš 10, 40 – 42

…. nechej se použit a reprezentuj Toho, kdo tě pověřil.

Modlitba: br. J. Fürst

M.Č. představil VS svůj „životní příběh“, a jeho „křestní rozhodnutí“ bylo v souladu s Církevním řádem, hlasování o přijetí – jednohlasně, modlitba br.L.Bogocz

br.Fürst J. zajistil zakoupení zařízení k dezinfekci ozonem
Prostor, ve kterém bude probíhat dezinfekce, musí být označen cedulí.

Úprava zahrady – stará jehličnanová dřevina u parkoviště bude vyměněna za listnatou. Rovněž budou nově vysazeny azalka/rododendron . Plocha u rohu budovy bude osazena zelení.

Stolek u dezinfekce – u vstupu do modlitebny bude možnost odložení kabelky/tašky pro pohodovější dezinfekce rukou.

Dotaz na Krajskou hygienickou stanici – jaká jsou aktuální opatření v Karviné pro bohoslužby – zajistí br. J.Fürst

Jednání výboru sboru vedl br.M.Klíma.