V době Nouzového stavu a zakázaných bohoslužeb

Každý rok si připravujeme zvláštní dar právě na závěr Modlitebného týdne.

Jde o dar, ze kterého je financována evangelizační práce naší církve po celém světě,

zvlášť na místech, kde prostředky chybí…

Navíc bez sbírek v sobotní škole chybí další prostředky pro evangelizaci.

Chci vám nabídnout možnost podporovat Boží záchranné dílo

zasláním finančních prostředků bankovním převodem z účtu na učet.

Stejnou cestou můžete poslat svůj projev věrnosti a důvěry P. Bohu formou desátků a darů.

Níže přikládám číslo účtu našeho sboru.

Pokud využijete této možnosti, prosím, do zprávy pro adresáta napište:

Jméno, Příjmení a rozepište dary za zkratkami: 

MT (dary Modlitebního týdne) – částku,

DE (desátky) – částku
VS: 10
Do poznámky pro příjemce napsar své JMÉNO

 (misijní dary sobotní školy) – částku,
VS: 1

DS (dary pro sbor – evangelizace a provoz) – částku.
Bez VS

Česká spořitelna, a.s., Karviná, č. ú. 1721530399/0800 

Všechny QR kódy najdete ZDE

Bůh vám bohatě žehnej ve vaší důvěře a štědrosti.

Brzy na viděnou tváří v tvář a ve zdraví.