O čem mluví BIBLE

Třikrát díky – Třikrát díkyMoji milí,
 
jsem Pánu Bohu vděčný za sobotní bohoslužbu prožitou se svými
sestrami, bratry, přáteli a také dětmi opět v naší modlitebně.
Bylo mi s vámi všemi v Boží přítomnosti hodně krásně. 
Těším se na další příležitost a také ty,
které jsem na bohoslužbě prozatím nepotkal.
 
Bůh vám žehnej. 
 
Honza sen.,
pastor pro …

Příběhy velké noci

 

U příležitosti blížících se velikonočních svátků připravila internetová křesťanská televize HopeTV krátká zamyšlení nad jednotlivými evangelijními událostmi posledního, tzv. svatého týdne (od nedělního Kristova vjezdu do Jeruzaléma po nedělní vzkříšení).

Sérii pořadů jsme nazvali Příběhy Velké noci a chceme se také společně s vámi zamýšlet nad významem Velikonoc.

Od 5. do 12. dubna budeme vždy v 19.30 na Facebooku a Youtube kanálu HopeTV uveřejňovat jednotlivé „příběhy“ s těmito řečníky:

» 5.4. Velký král (Pavel Šimek) «

» 6.4. Velké přikázání (Pavel Moudrý) «

» 7.4. Velké soužení (František Kolesár) «

» 8.4. Velká zrada (Daniel Dobeš) «

» 9.4. Velká modlitba (Vít Vurst) «

» 10.4. Velká oběť (Pavla Žůrková) «

» 11.4. Velké ticho (Mikuláš Pavlík) «

» 12.4. Velké vítězství (Martin Lindtner) «