Předseda Česko-Slovenské unie k aktuální pandemické situaci v České a Slovenské republice

Milé sestry a bratia,

málokto čakal, že v tomto jesennom období budeme opäť čeliť vlne pandémie, ktorá rastie s ešte väčšou intenzitou, než sme to zažili na jej začiatku v jari tohto roku. Zdalo sa, že sa postupne vraciame do normálneho občianskeho, pracovného a cirkevného života, ale štatistiky o šírení koronavírusu ukazujú opak. Najbližšie týždne a mesiace budú poznamenané novými obmedzeniami, ktoré sa  pravdepodobne dotknú aj našich zborových spoločenstiev a naplánovaných jesenných cirkevných akcií. Zachovajme si rozvahu, ducha solidarity a spolupatričnosti a správajme sa jeden k druhému zodpovedne a ohľaduplne, aby sme aj toto obdobie spoločne zvládli podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch. Rešpektujme nariadenia autorít pokiaľ ide o opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy a nepridávajme sa k tým, ktorí ich spochybňujú. Buďme opatrní aj v tom, s akými mediálnymi zdrojmi pracujeme. Nedajme sa oklamať lacnými a pochybnými informáciami, ktoré zľahčujú súčasnú situáciu, no na druhej strane nepodľahnime strachu a úzkosti z neistej budúcnosti. Všetko to pozitívne, dobré a funkčné, čo sme sa naučili a praktizovali v prvých mesiacoch pandémie, uplatnime aj teraz. Využime všetky príležitosti na službu tým, ktorí nás najviac v tomto období potrebujú. Združenia, únia a naše oddelenia a inštitúcie sú pripravené pomôcť vám, sestrám a bratom, vašim zborom tak, aby sme aj nastavajúce obdobie zvládli bez oslabenia našich zborových väzieb, vzájomných vzťahov a dôvery v Božie vedenie a moc. „Viem, komu som uveril,“ napísal apoštol Pavol. Táto istota a nádej nech nás sprevádza a ako spoločenstvo navzájom spája.

Mikuláš Pavlík