Důležité oznámení

Z preventivních důvodů a na základě nařízení vlády České republiky
jsou DOČASNĚ ZRUŠENY všechny společné středeční, páteční i sobotní bohoslužby.

Nadále ale pokračují :

  • osobní pastorace,
  • osobní studium Bible,
  • poradenství
  • modlitby za potřeby a potřebné.

TO VŠE ZA DODRŽENÍ HYGIENICKÝCH PRAVIDEL !

Ať Hospodin žehná nám lidem a chrání nás.
Ať nad námi září Jeho tvář a my prožíváme Jeho milost.
Ať je k nám obrácena Jeho tvář a my jsme naplněni pokojem.

ŽIJEME NADĚJÍ V KRISTU !