Ježíšův hrob je prázdný !!!

Ježíš zemřel a byl pohřben den před sobotou, o níž Židé oslavovali Velikonoce. V den, který následoval po sobotě, Marie z Magdaly, žena, která patřila ke skupině Ježíšových přátel, zamířila ke hrobu a uviděla, že kámen je odvalený. Vešla: Ježíšovo … více

Ježíš umírá

Všichni apoštolové utekli ze strachu, aby je neusmrtili s Ježíšem. Jenom Jan ho doprovodil až na Golgotu a stál u paty kříže s Marií, Ježíšovou matkou. U paty kříže byla také skupina lidí, kteří se Ježíšovi vysmívali. Říkali: „Jiné zachránil, … více

V domě Kaifášově

Bylo už hodně po půlnoci, když vojáci Ježíše svázali a vedli ho přes most k Jeruzalému. V ztemnělé ulici nebyla živá duše, žádné světlo, jen jejich lucerny a měsíc. Konečně přišli do domu Kaifášova. Tam ještě svítila světla a byla … více

Ježíš je zrazen a odsouzen

Po večeři se Ježíš se svými apoštoly vydal na místo osázené olivami, nazvané Getsemane. Tam se odebral do ústraní a modlil se k Otci. Protože věděl, co se má stát, řekl: „Otče, j e-li to možné, ať mne mine toto … více

Poslední večeře

Židé slavili Velikonoce rodinnou večeří, při níž si připomínali velké činy, které Bůh vykonal pro blaho svého lidu zotročeného v Egyptě. Ježíšovou rodinou byli apoštolové; dva dny před svátkem je tedy svolal k večeři, poslední v jeho pozemském životě. V … více

Ježíš vjíždí do Jeruzalema

Král přichází! Už jen dva kilometry! Za posledním fíkovníkovým hájem, na svahu Olivové hory, leží Jeruzalém. Ježíš a jeho učedníci, když už byli skoro v městě, odpočinuli si hodinku u silnice před posledním úsekem své cesty. V palčivém poledním slunci … více

Církev adventistů se připojuje k minutě ticha za oběti pandemie

V pondelok 22. marca (března) sa na pravé poludnie o 12:00 po celej Českej republike bude držať minúta ticha za obete pandémie covid-19. S akciou prichádza občianska iniciatíva „Minúta ticha“, ktorá si touto výzvou pripomína výročie prvého dokumentovaného úmrtia na nákazu novým koronavírusom v Českej republike. Na následky tohto onemocnenia zomrelo viac než 24.000 našich spoluobčanov.

Cirkev adventistov siedmeho dňa sa spolu s ostatnými cirkvami v Českej republike k iniciatíve pripája a všade tam, kde to je možné, prosí svojich kazateľov a veriacich, aby si aj takýmto spôsobom uctili pamiatku všetkých obetí pandémie a vyjadrili tak podporu a účasť pozostalým.

Mikuláš Pavlík

Daniel Dobeš

Vít Vurst

Slovo povzbuzení

Milé sestry, milí bratři, mladí lidé, členové sborových společenství,

je to už něco málo přes rok, co žijeme v „divném“ čase. Naše děti jsou unavené z distanční výuky. Mladým lidem, a nejen jim, chybí sociální kontakt. Starší a nemocní patří k nejohroženějším. Mnozí z nás zažili i to, jaké to je, když přijdete o svého blízkého.

Prožíváme pocity únavy, vyčerpání, frustrace, nejistoty, strachu. V naší společnosti se objevuje ztráta důvěry v kohokoliv, chaos, hledání viníka či viníků, roste počet lidí závislých na čemkoliv, lidí hledajících pomoc, začínají být mnohem víc vidět sociální rozdíly, existenční problémy, rozkoly v rodinách.

Když začala pandemie spojená s covidem-19, nikoho z nás nenapadlo, že to bude všechno trvat tak dlouho. Neuměli jsme si představit, o co všechno, co jsme považovali za samozřejmé, přijdeme.

Říká se, že krize ukážou pravou tvář lidí, společnosti.

Jsme vděčni za vlnu solidarity a ochotu mnohých z vás i v této době být tu pro druhé. Jsme vděčni za zdravotníky, učitele, rodiče a další, kteří každý den dělají všechno pro to, aby se život nezastavil a byl kvalitní a k něčemu. Víme, že není jednoduché nevidět se, nepotkávat se naživo, neprožívat společenství. Děkujeme, že se zajímáte o ty, kteří jsou na okraji, osamoceni. 

Jsme vděčni za vás členy, za představitele sborů, protože díky vám církev funguje a naplňuje svoje poslání. Díky vám vzniklo mnoho aktivit, které vytvářejí společenství, pomáhají, hledají cestu k potřebným. Jsme vděčni i za vaši věrnost v přinášení vašich darů a desátků. Velice si toho vážíme.

Chceme vám poděkovat, že i v tomto čase žijete své křesťanství v praxi. Chceme vám poděkovat, že se sdílíte s nadějí v Ježíšův návrat.

Někdy se stane, že chceme slyšet něco, co jsme ještě neslyšeli. Ale někdy je důležité zaslechnout to, co je staré, známé a důležité.

Ježíš Kristus řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Matouš 11,28–30)

Bůh je s námi ve všem, v čem se nacházíme my. Je s námi i v čase, který prožíváme právě teď.

Neupínejme se k laciným vysvětlením, ke zkratkovitým řešením, nehledejme mesiáše mezi lidmi. Hledejme a upínejme se na Boha. Svoji cestu svěřme Hospodinu, doufejme v něho, on sám bude jednat.

Jsme za vás vděčni a modlíme se za vás.

Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie

Vít Vurst, předseda Českého sdružení

Daniel Dobeš, předseda Moravskoslezského sdružení

František Kolesár, předseda Slovenského sdružení

Fakta o zdraví

Milí přátelé,

Dovoluji si upozornit, že na našem webu i YouTube kanálu je již ke zhlédnutí prvních osm ze 17dílné březnové série dobře dokumentovaných videí na téma COVID-19.

Viz: https://faktaozdravi.cz/videa/.
Viz: https://www.youtube.com/c/Faktaozdrav%C3%AD/videos.

P. S. Pokud se vám video nespustí automaticky s českými titulky, klikněte prosím na ikonku “Titulky” (první zleva vpravo dole na liště videa).

Srdečně zdraví a pokojné dny přeje,

ROBERT ŽIŽKA
Prameny zdraví, z. s.
Roztocká 5/44, 160 00 Praha 6 – Sedlec
M: +420 737 303 796
zizka@pramenyzdravi.cz
www.pramenyzdravi.cz
https://faktaozdravi.cz

Modlitební týden mládeže 2021

Letošní Modlitební týden mládeže proběhne od 13. 3. do 20. 3. 2021.

Můžete se těšit na nádherně zpracované přednášky biblické knihy Píseň písní – nejen obsahově, ale také umělecky a esteticky!

V sobotu 13. 3. bude z Prahy vysílaná bohoslužba věnovaná začátku MTM.

Chci vás všechny povzbudit a motivovat k online scházení v rámci mládeže, společně se ponořit do krásy této knihy a hlavně se spolu modlit – za naplnění a vedení Božím Duchem na každý den. Věřím, že Bůh vaše modlitby vyslyší a bohatě požehná.

Přednášku si můžete stáhnout ZDE

Zároveň jsme pro vás vytvořili Fb událost s názvem: „Modlitební týden mládeže – Opera Magna“, kde můžete každý den sledovat zajímavá videa, sdílet se, nechat se inspirovat a prožít modlitební týden spolu, intenzivně, zajímavěji a krásněji.

Přeji Vám všem Boží požehnání a Jeho vedení přes modlitební týden SPOLU.

Dan Kašlík, vedoucí ČSU mládeže

3.3.2021 – „modlitební středa“

Abychom se úplně neztratili a neodcizili, stále nabízíme možnost on-line setkání ve středy v 18.00 hod.

Čteme ev. podle Lukáše, nyní 6. kap.

Potom spolu diskutujeme a následně se modlíme za potřeby lidí ze sboru a přátel, také aktuálně za to, co účastníci sdílí… 
Doba on-line setkání je do 45 minut.

Zde je odkaz pro přihlášení  ON-LINE setkání

6.-13.2.2021 – Modlitební týden Křesťanského domova

Moji milí,
rok se sešel s rokem způsobem, o jaký nikdo nestál.
Ale my zde nejsme proto, abychom knourali, ale reagovali.

Od soboty 6. do soboty 13. února máme Modlitební týden Křesťanského domova, tedy celého sboru, zaměřeného na rodinu. 

Přednášky jsou v tištěné podobě k dispozici v modlitebně, některé rozvezla s. Míša Lehner – díky.

Setkáme se on-line, jinak to zatím nejde, a věřím, že v ještě větším počtu, než při modlitebním týdnu 2020, protože si chybíme víc než před čtvrt rokem a víc už umíme ovládat techniku :-).

Rozpis setkání

Setkání – čtení, pár otázek k diskusi a modlitby za naše rodiny, a nejen za ty naše…

Za organizaci setkání děkuji ved. KD Ivetě a Mirkovi…

Zdraví
Honza sen.,
pastor pro …

Vakcíny proti COVID 19 – otázky a odpovědi

Vakcíny proti covid-19: otázky a odpovědiOddělení zdraví Generální konference, Biblický badatelský institut, Farmaceutická fakulta a Fakulta veřejného zdraví Loma Linda UniversityAdventisté sedmého dne pohlížejí na Kristův příchod jako na završení dějin, který přinese konec všech nemocí, utrpení a smrti. Zároveň … více

On-line setkání ve středy v 18:00


Mojí milí, zdravím Vás stále z nouzového stavu
a možností, které nám neumožňují mít pravidelné bohoslužby pro všechny.

Minulou sobotu jsme prožili opravdu mimořádně požehnané chvíle při výjimečné bohoslužbě pro seniory.

Ale abychom se úplně neztratili a neodcizili, chceme nabídnout možnost on-line setkání ve středy v 18.00 hod.,
kdy spolu čteme ev. podle Lukáše, naní 3. kap.,
potom spolu diskutujeme a následně se modlíme za potřeby lidí ze sboru a přátel,
také aktuálně za to, co účastníci sdílí… Vždy se vejdeme pohodlně do 45 až 60 minut.

Chci vás pozvat k tomu, abyste si svůj čas naplánovali tak, abychom se mohli vidět
a společně prožívat Boží požehnání u Božího Slova a modliteb.

Připojíte se vždy přes niže uvedený odkaz, napíšete své jméno a po odeslání vás připojím k ostatním.  

ON-LINE setkání

Odkaz si můžete uložit jako záložku… 🙂

Zdraví Vás Honza sen.

22.11.2020 – sborová brigáda – 9:00 am

Údržba okolí modlitebny,
čistění okapů na modlitebně
a mimořádně také drobné opravy nově nalakovaných sborových židlí. 

Věřím, že využijeme i této příležitosti se setkat a pracovat spolu na tom,
co nám Pán Ježíš Kristus svěřil jako náš úkol.

V době Nouzového stavu a zakázaných bohoslužeb

Každý rok si připravujeme zvláštní dar právě na závěr Modlitebného týdne.

Jde o dar, ze kterého je financována evangelizační práce naší církve po celém světě,

zvlášť na místech, kde prostředky chybí…

Navíc bez sbírek v sobotní škole chybí další prostředky pro evangelizaci.

Chci vám nabídnout možnost podporovat Boží záchranné dílo

zasláním finančních prostředků bankovním převodem z účtu na učet.

Stejnou cestou můžete poslat svůj projev věrnosti a důvěry P. Bohu formou desátků a darů.

Níže přikládám číslo účtu našeho sboru.

Pokud využijete této možnosti, prosím, do zprávy pro adresáta napište:

Jméno, Příjmení a rozepište dary za zkratkami: 

MT (dary Modlitebního týdne) – částku,

DE (desátky) – částku
VS: 10
Do poznámky pro příjemce napsar své JMÉNO

 (misijní dary sobotní školy) – částku,
VS: 1

DS (dary pro sbor – evangelizace a provoz) – částku.
Bez VS

Česká spořitelna, a.s., Karviná, č. ú. 1721530399/0800 

Všechny QR kódy najdete ZDE

Bůh vám bohatě žehnej ve vaší důvěře a štědrosti.

Brzy na viděnou tváří v tvář a ve zdraví.

Modlitební týden 2020

Adventisté sedmého dne po celém světě budou prožívat v týdnu od 7. do 14. listopadu tzv. modlitební týden. Pravidelně v tomto čase přemýšlejí nad důležitými tématy Bible a společně se modlí. Letošní téma je o praktickém prožívání křesťanství s názvem „Věrnost v křesťanském životním stylu“.

Mediální centrum církve se rozhodlo podpořit tuto speciální událost online vysíláním internetové televize HopeTV.

V sobotu 7. listopadu ve 14 hod. nás teolog Oldřich Svoboda seznámí s historií „modlitebního týdne“ a zároveň představí výše uvedené téma. Ve vysílání nebudou chybět ani úvodní poselství předsedů unie a sdružení naší církve.

V sobotu 14. listopadu ve 14 hod. se společně – díky online rozhovorům -podělíme o zkušenosti letošního modlitebního týdne z celé České i Slovenské republiky.

Přednášky v PDF ke stažení zde

Předseda Česko-Slovenské unie k aktuální pandemické situaci v České a Slovenské republice

Milé sestry a bratia,

málokto čakal, že v tomto jesennom období budeme opäť čeliť vlne pandémie, ktorá rastie s ešte väčšou intenzitou, než sme to zažili na jej začiatku v jari tohto roku. Zdalo sa, že sa postupne vraciame do normálneho občianskeho, pracovného a cirkevného života, ale štatistiky o šírení koronavírusu ukazujú opak. Najbližšie týždne a mesiace budú poznamenané novými obmedzeniami, ktoré sa  pravdepodobne dotknú aj našich zborových spoločenstiev a naplánovaných jesenných cirkevných akcií. Zachovajme si rozvahu, ducha solidarity a spolupatričnosti a správajme sa jeden k druhému zodpovedne a ohľaduplne, aby sme aj toto obdobie spoločne zvládli podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch. Rešpektujme nariadenia autorít pokiaľ ide o opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy a nepridávajme sa k tým, ktorí ich spochybňujú. Buďme opatrní aj v tom, s akými mediálnymi zdrojmi pracujeme. Nedajme sa oklamať lacnými a pochybnými informáciami, ktoré zľahčujú súčasnú situáciu, no na druhej strane nepodľahnime strachu a úzkosti z neistej budúcnosti. Všetko to pozitívne, dobré a funkčné, čo sme sa naučili a praktizovali v prvých mesiacoch pandémie, uplatnime aj teraz. Využime všetky príležitosti na službu tým, ktorí nás najviac v tomto období potrebujú. Združenia, únia a naše oddelenia a inštitúcie sú pripravené pomôcť vám, sestrám a bratom, vašim zborom tak, aby sme aj nastavajúce obdobie zvládli bez oslabenia našich zborových väzieb, vzájomných vzťahov a dôvery v Božie vedenie a moc. „Viem, komu som uveril,“ napísal apoštol Pavol. Táto istota a nádej nech nás sprevádza a ako spoločenstvo navzájom spája.

Mikuláš Pavlík

1.10.2020 – opatření MSS

Nejnovější opatření v souvislosti s aktuální koronavirovou situací platí od pondělí 5.10. Tedy v případě našich bohoslužeb až od příští soboty 10.10.

Přeji požehnanou nadcházející sobotu.
Daniel Dobeš

Ze zápisu jednání VS

Výbor sboru zahájen v 18.00 hod. Zamyšlení: br.J. Fürst – Matouš 10, 40 – 42 …. nechej se použit a reprezentuj Toho, kdo tě pověřil. Modlitba: br. J. Fürst M.Č. představil VS svůj „životní příběh“, a jeho „křestní rozhodnutí“ bylo … více

Příběhy velké noci

 

U příležitosti blížících se velikonočních svátků připravila internetová křesťanská televize HopeTV krátká zamyšlení nad jednotlivými evangelijními událostmi posledního, tzv. svatého týdne (od nedělního Kristova vjezdu do Jeruzaléma po nedělní vzkříšení).

Sérii pořadů jsme nazvali Příběhy Velké noci a chceme se také společně s vámi zamýšlet nad významem Velikonoc.

Od 5. do 12. dubna budeme vždy v 19.30 na Facebooku a Youtube kanálu HopeTV uveřejňovat jednotlivé „příběhy“ s těmito řečníky:

» 5.4. Velký král (Pavel Šimek) «

» 6.4. Velké přikázání (Pavel Moudrý) «

» 7.4. Velké soužení (František Kolesár) «

» 8.4. Velká zrada (Daniel Dobeš) «

» 9.4. Velká modlitba (Vít Vurst) «

» 10.4. Velká oběť (Pavla Žůrková) «

» 11.4. Velké ticho (Mikuláš Pavlík) «

» 12.4. Velké vítězství (Martin Lindtner) «