Diakonie – Kroměříž


Posílám vám, pro vaši informaci, plakátek, kterým zvu všechny diakony a dobrovolníky na tradiční setkání do Kroměříže.
Věřím, že i vy máte zájem na tom, aby bylo diakonům a dobrovolníkům pomoženo v jejich službě. Prosím, zajímejte se o to, zda-li z vašeho sboru, alespoň zástupce přijede na setkání.
Velice vám děkuji za spolupráci a přeji vám mnoho Božího požehnání a vše dobré.
Jan Dymáček