Verše pro rok 2019

Verše-pro-rok-2019-compressed

  • SborFilipským 4,6  :  Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti
  • MládežŽalm 62,6   :  Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá
  • DětiEfezským 6,1   :   Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem
  • KDMatouš 28, 18-20   :   Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“