MODLITEBNÍ TÝDEN – 2.11. – 9.11.2019

Boží poselství pro lidi Bůh vždy toužil po tom, aby mohl komunikovat se stvořenými bytostmi. Dříve než svět zachvátil hřích, Bůh se osobně setkával a komunikoval s Adamem a Evou v zahradě Eden. Po pádu do hříchu to už nebylo možné, protože hříšní lidé by nesnesli jeho svatou přítomnost. Protože nás Bůh nechtěl opustit, připravil další způsob, jak svému lidu předávat své rady, varování, pokárání a poselství lásky – prostřednictvím prorockého daru. Boží proroci jsou velmi důležití: „Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům“ (Am 3,7). Téma tohoto týdne modliteb zní „Boží poselství pro lidi“. V průběhu tohoto týdne budeme přemýšlet nad řadou důležitých otázek, které se týkají jedinečného daru proroctví: Proč Bůh posílal svoje proroky? Jaké jsou znaky pravého proroka? Jak bychom měli vykládat prorocké slovo? Autoři Marcos a Claudia Blanco nás v důkladně promyšlených a inspirujících přednáškách povedou k přemýšlení o těchto důležitých otázkách. Závěrečná přednáška s názvem „Prorok pro lid doby konce“ je výběrem z knihy Ellen Whiteové. Je v ní zdůrazněno, že Bible je jediným pravidlem a kritériem víry a praktického života. Chci vás vyzvat, abyste si během tohoto zvláštního týdne modliteb vyhradili každý den určitý čas na studium a na modlitby. Jsem si jistý, že když se jako celosvětová rodina církve budeme takto setkávat a v našem očekávání Kristova brzkého návratu se zaměříme na toto téma, Pán nám bohatě požehná.


Ted Wilson, předseda Generální konference Církve adventistů sedmého dne