22.11.2020 – sborová brigáda – 9:00 am

Údržba okolí modlitebny,
čistění okapů na modlitebně
a mimořádně také drobné opravy nově nalakovaných sborových židlí. 

Věřím, že využijeme i této příležitosti se setkat a pracovat spolu na tom,
co nám Pán Ježíš Kristus svěřil jako náš úkol.