Moc slov

Naše slova mají velkou moc stavět, tvořit, posilovat harmonické prostředí našich životů, vztahů, zdraví … Avšak mají také velkou moc bořit, ničit, vytvářet nesoulad, bolest, nemoc … disharmonii

Přednáší Ing. Erika BEDNAŘÍKOVÁ

Středa 15.5.2019
Středisko hudby a umění – Regionální knihovny Karviná
Masarykovo náměstí 9/7, Karviná – Fryštát

Na cestě ke Králi

Nevíte, co s načatým sobotním odpolednem? Přijďte k nám a zpívejte s námi. Chvalte s námi! Nejste zpěvák? Nevadí! Věříme, že každého z nás mohou oslovit už jen texty písní nebo duchovní slovo Filipa Fürsta, který nás bude odpolednem chval provázet. Po chválách se neváhejte zdržet a popovídejte si s přáteli u pohoštění, které jsme si pro vás připravili. Každý je zván, každý je vítaný. Těšíme, že s vámi prožijeme požehnané odpoledne v Jeho přítomnosti.

Manželská setkání

Prosím věnujte pozornost důležité výzvě:

Máme rezervovaná dvě rekreační střediska, ale v jednom z nich musíme potvrdit rezervaci již do konce dubna. Pokud tak neučiníme, pak pravděpodobně nebude možno se přihlašovat.

V loňském roce přihlášky na akci KD chodily velmi pozdě, čemuž bychom chtěli letos předejít. Chceme vás tedy znovu povzbudit k účasti na akci, o které nepochybujeme, že pro vás bude mít nesporný přínos, a prosíme vás, abyste v případě zájmu posílali svoje přihlášky ihned (viz odkaz níže).


Letošní setkání proběhne ve dnech 4. – 11. srpna ve Strážném v Krkonoších.

Více informací a přihlašování naleznete na stránkách:

http://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/manzelska-setkani/ms-2019

Lucka + Patrik

„Láska je krásný dar, však krásnější je věrnost.
Láska bez věrnosti je pouhá malichernost.“

21.4.2019 v 11:00
Dačického 715, Karviná-Ráj

Slavnostní konferenční bohoslužba 8.6.2019

V sobotu 8. června 2019 se uskuteční slavnostní konferenční bohoslužba pro tři sdružení Česko-Slovenské unie. Společné setkání se uskuteční v Brně, v areálu Výstaviště Brno v pavilonu V. Slavnostní bohoslužba začne v 10 hodin a hostem bude předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne Mario Brito. Čas společně strávené soboty je naplněn programem dětí, kázáním Božího slova, hudbou a představením administrátorů všech sdružení a unie. Od 14:30 nás čeká odpolední program, kde představí svou službu oddělení naší církve a zajímavé budou určitě i rozhovory s předsedy jednotlivých sdružení. V pavilonu také najdete stánky s prezentacemi jednotlivých oddělení a institucí. Pro toto zvláštní shromáždění naší církve je připraveno v sále 3 500 míst a dostatek dalšího prostoru pro vzájemné sdílení. V polední přestávce bude k dispozici malé občerstvení

Jak jsem poznal Boha

Zveme Vás na setkání s předsedou Slovenského sdružení CASD. 

V pátek od 18:00 hodin, na ulici Dačického 715 – Karviná,
v malém sále, bude Bohumil KERN vyprávět poutavý příběh svého rozhodnutí odevzdání se Bohu.

Přijďte a nebudete litovat 🙂

Diakonie – Kroměříž

Posílám vám, pro vaši informaci, plakátek, kterým zvu všechny diakony a dobrovolníky na tradiční setkání do Kroměříže.Věřím, že i vy máte zájem na tom, aby bylo diakonům a dobrovolníkům pomoženo v jejich službě. Prosím, zajímejte se o to, zda-li z vašeho sboru, alespoň zástupce přijede na setkání.Velice vám děkuji za spolupráci a přeji vám mnoho … více

Týden Křesťanského domova

V týdnu od 9. do 16. února bude probíhat Národní týden manželství a Týden křesťanského domova. Pro rok 2019 je zvoleno téma: „Zabijáci manželství a jak se jim bránit“. Pro tuto příležitost byl vytvořen materiál, který je dispozici v české i slovenské verzi.

Nad poselstvím těchto materiálů můžeme přemýšlet jako manželé a rodiny, případně můžeme přizvat i své přátele a veřejnost. I tato aktivita může být jednou s forem využití Národního týdne manželství v prostředí, ve kterém žijeme.

Národní týden manželství a Týden křesťanského domova chtějí obrátit pozornost společnosti k manželství a k odvaze vytvářet dlouhodobá partnerství odhodlaná zvládat těžkosti, obnovovat vzájemné soužití, podporovat jeden druhého, růst a zrát. Cílem těchto iniciativ je vyjádřit podporu instituci, jejíž existence je dnes vážně ohrožena. Chtějí v lidech znovu probudit naději, že dobré manželství je možné, připomenout, že stabilní láskyplné rodinné zázemí je nejlepším místem pro výchovu dětí.

Dopis sedmi sborům

Můj milý Pane Ježíši, Přijmi moji opožděnou odpověď na sedm dopisů, které jsi mi v minulosti poslal formou dopisu věřícím sedmi sborů, ve kterých jsem byl v minulosti členem.    Sboru v Bratislavě bych se rád poděkoval za lásku, kterou jste mi projevovali,když jsem byl malým dítětem, školákem, mládežníkem, studentem, mladomanželem i otcem dítěte. Přímo jste mně vypiplali … více

Verše pro rok 2019

Sbor – Filipským 4,6  :  Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Mládež – Žalm 62,6   :  Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá Děti – Efezským 6,1   :   Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem KD – Matouš 28, … více