Diakonie – Kroměříž

Posílám vám, pro vaši informaci, plakátek, kterým zvu všechny diakony a dobrovolníky na tradiční setkání do Kroměříže.Věřím, že i vy máte zájem na tom, aby bylo diakonům a dobrovolníkům pomoženo v jejich službě. Prosím, zajímejte se o to, zda-li z vašeho sboru, alespoň zástupce přijede na setkání.Velice vám děkuji za spolupráci a přeji vám mnoho … více

Klub zdraví

Srdečně Vás zveme na odbornou přednášku:

,,Nejčastější pseudoléčby aneb co se na internetu nedozvíte“

Přednáška přináší pohled do zákulisí podvodných způsobů léčby rakoviny a nejen jí.

Je léčba vitamínem C, MMS, “vitamínem B17“, detoxikačními dietami, vodíkovou vodou, ale třeba také parazitů opravdu tak účinná?

Čemu můžeme vlastně věřit? 

Přednáší:  MUDr. Ondřej Fischer

Termín akce: středa 20. 3. 2019 v 16: 30 hodin

Místo konání:

Středisko hudby a umění –  Regionální knihovny Karviná 

Masarykovo náměstí 9/7,  Karviná – Fryštát

KZ_3_2019

Týden Křesťanského domova

V týdnu od 9. do 16. února bude probíhat Národní týden manželství a Týden křesťanského domova. Pro rok 2019 je zvoleno téma: „Zabijáci manželství a jak se jim bránit“. Pro tuto příležitost byl vytvořen materiál, který je dispozici v české i slovenské verzi.

Nad poselstvím těchto materiálů můžeme přemýšlet jako manželé a rodiny, případně můžeme přizvat i své přátele a veřejnost. I tato aktivita může být jednou s forem využití Národního týdne manželství v prostředí, ve kterém žijeme.

Národní týden manželství a Týden křesťanského domova chtějí obrátit pozornost společnosti k manželství a k odvaze vytvářet dlouhodobá partnerství odhodlaná zvládat těžkosti, obnovovat vzájemné soužití, podporovat jeden druhého, růst a zrát. Cílem těchto iniciativ je vyjádřit podporu instituci, jejíž existence je dnes vážně ohrožena. Chtějí v lidech znovu probudit naději, že dobré manželství je možné, připomenout, že stabilní láskyplné rodinné zázemí je nejlepším místem pro výchovu dětí.

Dopis sedmi sborům

Můj milý Pane Ježíši, Přijmi moji opožděnou odpověď na sedm dopisů, které jsi mi v minulosti poslal formou dopisu věřícím sedmi sborů, ve kterých jsem byl v minulosti členem.    Sboru v Bratislavě bych se rád poděkoval za lásku, kterou jste mi projevovali,když jsem byl malým dítětem, školákem, mládežníkem, studentem, mladomanželem i otcem dítěte. Přímo jste mně vypiplali … více

Verše pro rok 2019

Sbor – Filipským 4,6  :  Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Mládež – Žalm 62,6   :  Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá Děti – Efezským 6,1   :   Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem KD – Matouš 28, … více